Informace pro děti

Návody pro práci s PC

 • Návod pro přihlášení a odhlášení do Google Chrome

Doporučená četba

Inspiraci k jednotlivým tématům naleznete též v čítance

 • Září

  • Kniha básní – např. Michal Černík, Jiří Havel, Milena Lukešová, Jan Čarek, dle vlastního výběru, …

  • Jednu báseň - minimálně 12 veršů naučit zpaměti k prezentaci.


 • Říjen + listopad

  • Sci - fi - Miloš Macourek, Hermína Franková

  • Detektivka – např. Enid Blytonová (doporučuji), Svatopluk Hrnčíř, Vojtěch Steklač, dle vlastního výběru, …


 • Prosinec + leden

  • Foglar – Hoši od Bobří řeky (doporučuji), Záhada hlavolamu, …


 • Únor + březen

  • Humoristická s dětským hrdinou – Miloslav Švandrlík (doporučuji Žáci Kopyto a Mňouk), René Goscinni (Mikulášovy patálie, …), Vojtěch Steklač (Boříkovy lapálie, …), dle vlastního výběru, …


 • Duben + květen

  • Vlastní žánr i autorJak psát opravu

Opravy píšeme vždy a všude :-)))

 • V matematice se opravují chyby početní, ne gramatické. K chybnému příkladu zapište správný výsledek. Chybné příklady negumujte.

 • V českém jazyce opravujeme s odůvodněním. Každá taková chyba je opravena samostatně na řádku.

 • Zapomenutá čárka, háček nebo tečka nad písmenem se opravuje pouze přepsáním slova správně. Taková slova můžete zapsat za sebou na jeden řádek.

 • chybně rozdělené slovo na konci řádku - napíšeme správně rozdělené s pomlčkou

 • Pokud je špatné i/y v jevech, které jsme se ještě neučili, opravujeme pouze přepsáním slova správně. Takové chyby vznikají nepozorností žáků při opisování slov. Při diktátu na tyto jevy upozorňuji a správné i/y dětem diktuji.

 • Pokud je chybně napsáno malé písmeno na začátku věty, chybí tečka, vykřičník nebo otazník za větou, chybí slovo ve větě nebo čárka v souvětí - opravíme přepsáním celé věty.

Příklady chyb a jak opravit:

skola, unor, pulka - škola, únor, půlka ( bez odůvodnění )

maminka, jablko-(napsáno bez tečky - oprava přepsáním s tečkou)- maminka, jablko - můžeme zapsat opravu těchto jevů na jeden řádek

jsme dobří kamarádi. (malé písmeno na zač. věty, přepis celé věty) - Jsme dobří kamarádi. - zač. věty

Rádi sportujeme (chybí tečka za větou, přepis celé věty) - Jsme dobří kamarádi. - věta oznamovací.

Máš se dobře. ( chybně tečka za větou - otázka - přepis celé věty ) Máš se dobře? - věta tázací


Samostatně na řádek chyby s odůvodněním:

 • není potřeba psát - Napíši i, protože je to ..... opravdu heslovitě

Příklady chyb a jak opravit.

Samozřejmě chybná slova znovu nepíšeme. Zde jsou pouze jako ukázky chyb.

tička - tyčka - t je tvrdá souhláska

žyrafa - žirafa- ž je měkká souhl.

týlko - tílko - ť je měkká souhl.

jirka - Jirka - vlastní jméno

ůnor - únor - ú na začátku slova

púlka - půlka - ů je uprostřed slova

břech - břeh - břehy

kof - kov - kovy

hlítka - hlídka - hlídek

veškole - ve škole - ve je předložka

do maloval - domaloval - do je předpona


Vyjmenovaná slova:

miši - myš - VS

hlýdka - hlídka - není VS ani příbuzné

mislivec - myslivec - myslit


Slabiky bě/bje - najít kořen slova

bjehat - běhat - běh

vězd - vjezd - jezdit


Kulturní deník

 • zapisuj si pravidelně

 • vždy nezapomeň napsat datum akce

 • každý měsíc alespoň jeden zápis delší (5 - 10 vět), vypravování - tedy odstavce

 • ostatní zápisy mohou být kraťounké - fotky, obrázky atd.

 • deník vždy odevzdej na začátku následujícího měsíce